Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

Важно! – 10.05.2020г.

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.052020г. всеки работен ден от : 09.30ч. до 16.00часа в административната сграда на ДГ № 41 „Приятели“ , при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания. Необходимо е при посещение на детската градина да се използват дезинфектанти на входовете,както и носенето на лични предпазни средства.Важно е заедно да създадем оптимални условия за работа ,през периода на обявената противоепидемична обстановка у нас.