Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

Контакти

Адрес на детската градина:
с. Мърчаево, ПК 1696, ул. „Цар Симеон I “ № 62

Работно време:
Понеделник – Петък:
7:00 – 19:00 часа

Приемно време на Директора:
Вторник и четвъртък: 10:30 – 12:00 часа
Телефон: (+359) 897 065 882

E-mail: info-2202786@edu.mon.bg