Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

Новини

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: София-град – 0877 183 133 При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може…

Родителски срещи за началото на уч.2018/2019 г.

Уважаеми родители, родителските срещи за началото на новата учебна 2018 / 2019 година ще се проведат, както следва: – за първа група – 19 септември от 18,00 ч. – за втора и ПГ – 20 септември от 18,00 ч. Присъствието…