Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

Документи

Информация за учебната 2022-2023 година – PDF

Правилник за дейността – PDF

Модел на адаптация – PDF

Декларация за осигурени условия – PDF

Декларация за информираност лични данни – PDF

Механизъм за противодействие на тормоза между децата – PDF

Характеристика на средата – PDF

Посещения след отсъствия – PDF

Социални услуги – приложение 1 – PDF

Социални услуги – приложение 2 – PDF