Детска градина №41 "Приятели" – Мърчаево

Бюджет

Финансов отчет на ДГ №41 “Приятели” за първо тримесечие на 2022г. – изтегли документ

Финансов отчет на ДГ №41 “Приятели” за четвърто тримесечие на 2020г. – изтегли документ

Финансов отчет на ДГ №41 “Приятели” за трето тримесечие на 2020г. – изтегли документ

Финансов отчет на ДГ №41 “Приятели” за второ тримесечие на 2020г. – изтегли документ

Финансов отчет на ДГ №41 “Приятели” за първо тримесечие на 2020г. – изтегли документ